Спільні кроки

15 лютого 2023 р. на засіданні кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій відбулось обговорення проєкту змін до освітньо- професійних програм другого магістерського рівня: спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікаціі та регіональні студії ( Міжнародні відносини) та спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ( Міжнародна інформація).

Пролунали цікаві думки від гарантів програм ( проф. Фісанова В.П. та проф. Федуняка С.Г.), завідувача кафедри д.політ.н., доц. Макара В.Ю., голови методичної комісії факультету доц. Карпа В.Л., стейхолдерів, науковців кафедри, членів проєктної групи. Цінні рекомендації були висловленні завідувачкою кафедри сучасних іноземних мов та перекладу к.філол.н., доц. Куделько З.Б. та викладачами стосовно підсилення компетентнісних складових програми з метою покращення якості підготовки фахівців перекладу.

Усі пропозиції ретельно проаналізовані та враховані перед винесенням нової версії програми на затвердження Вченою радою університету.