Про кафедру

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Студенти мають змогу вивчати англійську, німецьку, французьку, іспанську мови як нормативні навчальні курси, а також за бажанням – польську та румунську. Велика увага приділяється мовній практиці, для чого застосовуються сучасні методи опанування іноземними мовами.

Головні зусилля кафедри спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з іноземних мов. Студенти навчаються читати та розуміти незнайомий неадаптований текст; сприймати іноземну мову на слух; вести бесіду іноземною мовою у сферах ситуативного та професійного спілкування; реферувати й анотувати художні та фахові тексти; перекладати суспільно-політичні та історичні тексти з української мови на іноземну та навпаки, у зв’язку з чим – володіти основними положеннями теорії перекладу.

При кафедрі працюють методичний та науковий семінари. Створена і діє методична комісія на чолі з доцентом О.Я. Івасюк.

Кафедра підтримує зв’язки із зарубіжними країнами, зокрема з їх культурними та дипломатичними центрами. Запрошуються для читання лекцій та практичних занять викладачі з Австрії, Німеччини, Франції, Канади, США, Іспанії. У свою чергу, науковці кафедри беруть участь в закордонних міжнародних наукових конференціях, регулярно проходять науково-методичне стажування за кордоном.

Традиційно проводиться щорічне свято іноземних мов, яке користується великою популярністю серед студентської молоді університету.

Кафедра керує секцію перекладознавчих та лінгвокраїнознавчих студій на щорічній науковій студентській конференції.

Кращі студенти факультету беруть участь у всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов.