Колектив кафедри

Куделько Зоя Борисівна

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: Терміносистеми ринкових взаємин та міжнародних відносин
Курси, що читає: Англійська мова, фахова англійська мова
Додаткова інформація: У 1988 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Спеціальність: Англійська мова і література. На кафедрі іноземних мов працює від часу її заснування (з 2001 року) Кандидатська дисертація: спеціальність: 10.02.04 тема: англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості науковий керівник: проф. Т.Р.Кияк захист проведено в Львівському національному університеті ім. І.Франка у 2002 році Наукові інтереси: терміносистеми ринкових взаємин та міжнародних відносин, лексикографія.

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID

Список основних публікацій 

E-mail: z.kudelko@chnu.edu.ua , zbshevchenko@gmail.com

Басняк Тетяна Анатоліївна

Посада: доцент
Вчений ступінь: Кандидат філологічних наук

Тематика наукових досліджень: Комунікативний потенціал літературного тексту в аспекті нових літературознавчих технологій; Відстеження мистецьких властивостей особистого авторського міфу Ґрегора фон Реццорі,що полягає у міфологізації східноєвропейського культурного топосу в контексті переходу від модерністського до постмодерністського модусу сприйняття.
Курси, що читає: Німецька (фахова) мова, теорія і практика перекладу
Додаткова інформація: На кафедрі сучасних іноземних мов та перекладу факультету історії, політології та міжнародних відносин працює з 2001 року.
Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Німецька мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури, вчителя англійської мови. У 2000-2001 рр. навчалася в Рурському університеті м. Бохум (Німеччина).
У жовтні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Міфологема східноєвропейської культури у творчості Ґреґора фон Реццорі». Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Рихло П. В. Захист відбувся в Інституті літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України (м. Київ).
У травні 2011 року виступила співорганізатором проекту «Навчальна поїздка студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича до Університету м. Мюнстер (ФРН)», який фінансувався Німецькою академічною службою обмінів (DAAD).

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID

Список основних публікацій

E-mail: t.basniak@chnu.edu.ua , tancha@gmx.net

Богатирець Валентина Вікторівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: Політика багатокультурності Канади; етнічні меншини та автохтони Країни кленового листка; етнополітичний менеджмент у контексті етноґлобалістики; регіоналізм; брендинг та іміджева політика, цифрова та культурна дипломатія, перекладознавство. Опубліковано понад 120 наукових праць, статей, тез доповідей, методичних та навчальних посібників
Курси, що читає: Англійська (фахова) мова, практикум перекладу
Додаткова інформація: Закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1986 р. за спеціальністю „Англійська мова та література”. Кандидатська дисертація: Шифр спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку Тема роботи „Канадська багатокультурність: політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний виміри)” (Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Макар Юрій Іванович) 2008 р. З 1989 р. працює у Чернівецькому національному університеті.

Google Scholar         RESEARCHERID          ORCID          ResearchGate

Список основних публікацій

E-mail: v.bohatyrets@chnu.edu.ua , valentyna_bohatyrets@ukr.net

Івасюк Ольга Ярославівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Нагороди: Нагороджена почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю
Тематика наукових досліджень: Займається науковими дослідженнями у галузі перекладознавства та контрастивної лінгвістики
Курси, що читає: Англійська мова, ТПП
Додаткова інформація: Дата, місце народження: 07.02.1961 р. с. Боянчук Заставнівського району Чернівецької області. Закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича в 1983 р. за спеціальністю „Англійська мова та література”і з цього ж року працює у вказаному університеті.
Захистила кандидатську дисертацію: Шифр спеціальності 10.02.19 – теорія мовознавства, тема роботи „Відтворення ритмомелодійних особливостей оригіналу як засіб репрезентації його змісту (на матеріалі перекладів сучасної англомовної поезії українською мовою).”
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Михайленко В.В.
Захист проведено у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, номер диплома КН № 005044 (15 квітня 1994 р.).

Google Scholar         RESEARCHERID          ORCID 

Список основних публікацій

E-mail: o.ivasyuk@chnu.edu.uaaloguy@inbox.ru

Івасютин Тарас Дмитрович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Почесні звання: 22.06.2007 року – присвоєно почесне звання „Заслужений працівник освіти України”
Нагороди: 1997 року – нагороджений почесним значком „Відмінник освіти України”
2005 рік (жовтень) – нагороджений Почесною грамотою Чернівецької обласної держадміністрації та Чернівецької обласної ради з нагоди 130-річчя ЧНУ ім. Ю.Федьковича
16.11.2007 року – нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації за творчу співпрацю з Чернівецьким обласним відділом Українського фонду культури.
04 жовтня 2012 р. нагороджений Почесною відзнакою Чернівецької міської ради – медаллю “На славу Чернівців”
Тематика наукових досліджень: Теорія художнього перекладу, порівняльне літературознавство, українсько-французькі літературні взаємини
Курси, що читає: Французька мова, ТПП
Додаткова інформація: Народився 20 липня, 1942 року в м. Коломиї. Після закінчення середньої школи № 1 із золотою медаллю 1960 року вступив до Львівського університету ім. І. Франка на французьке відділення факультету іноземних мов. 1965 року закінчив ЛДУ і поїхав, за направленням, на роботу в Монастириську СШ та, за сумісництвом, в Комарівську ВШ Тернопільської області, де пропрацював до 1966 року. З вересня 1966 року прийнятий на роботу в Чернівецький держуніверситет на посаду викладача кафедри французької мови.
10.01.70 – 10.03.70 – стажування в Центрі прикладної лінгвістики Безансонського університету (Франція).
20.10.83 – 10.12.83 – стажування на кафедрі французької філології Саскачеванського університету (м. Саскатун, Канада).
1983 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ж.Б. Мольєр в українсько-французьких літературних взаєминах”.
1986 року присвоєно вчене звання доцента кафедри французької філології.
1986 – 1992 – заступник декана факультету іноземних мов;
1996 – 1999 – завідувач кафедри французької філології;
З 2001 року по 2017 – завідувач кафедри іноземних мов історичного факультету.
2000-го року (жовтень-грудень) працював в університеті м. Метц, де прочитав курс лекцій на тему „ Образ Дон Жуана в європейській літературі та провів практичні заняття з теорії і практики художнього перекладу.
З 2000 року – голова Чернівецького ініціативного Комітету „Альянс Франсез”. З 1995 року – делегат від України в Європейській Асоціації ім. Франсуа Моріака.
У 2008 року – був членом журі з присудження премії імені Г.Сковороди за кращий переклад з французької мови на українську.
З грудня 2012 р. представник України при Товаристві ім. Пауля Целана у Парижі.

Google Scholar     RESEARCHERID     ORCID     ResearchGate     YouTube     Facebook

Список основних публікацій

E-mail: t.ivasyutyn@chnu.edu.ua

Камінська Олена Ігорівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Тематика наукових досліджень: Термінологія німецької дипломатії
Курси, що читає: Німецька мова, ТПП
Додаткова інформація: Дата, місце народження: 31.10.1978 р., м. Чернівці, Україна. У 2000 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича. Спеціальність: Німецька мова і література.

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID 

Список основних публікацій

E-mail: o.kaminska@chnu.edu.ua , kaminska.o@i.ua

Копилов Володимир Семенович

Посада: асистент
Курси, що читає: Англійська мова
Додаткова інформація:
Дата, місце народження: 30. 10. 1966, м. Косів, Івано-Франківської обл. У 1993 р. закінчив Чернівецький державний університет, факультет іноземних мов, германська філологія, отримав спеціальність “викладач англійської мови та літератури”. Працює на кафедрі з 2002.

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID 

Список основних публікацій

E-mail: v.kopylov@chnu.edu.ua , volodymyrkopylov@yahoo.com

Котюшко Аделіна Василівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: магістр філології
Тематика наукових досліджень: Румунська мова
Додаткова інформація: Дата, місце народження: 9.01.1981 м. Чернівці, Україна. У 2003 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. На кафедрі працює з 2003 року.

 

Логвінов Ігор Ігорович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Тематика наукових досліджень: теорія художнього перекладу, порівняльне літературознавство, африканістика, Магрибська література.
Кандидатська дисертація: Творчість франкомовних алжирських письменниць А.Джебар і Л.Себбар в аспекті марґінальних явищ літературного процесу. Спеціальність: 10.01.04 – Література зарубіжних країн
Науковий керівник: проф. Червінська О.В. Захист проведено у Дніпропетровському національному університеті у 2008 р.
Курси, що читає: Французька мова, ТПП
Додаткова інформація: народився 22.07.1979 р. м. Чернівці. У 2001 р. закінчив Чернівецький національний  університет ім. Ю.Федьковича. Спеціальність: Французька мова і література. З 2001 – 2002 – вчитель французької мови та літератури у Чернівецькій спеціалізованій гімназії № 3. На кафедрі працює з 2002.

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID

Список основних публікацій

E-mail: i.logvinov@chnu.edu.ua , igor.logvinov@ukr.net

Лучак Микола Миколайович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: Наукові інтереси складають семантика англійського дієслова, проблеми перекладознавства, виборчі системи англомовних країн (Великобританія, США, Канада, Австралія)
Курси, що читає: Англійська мова та практика перекладу
Додаткова інформація: народився 11 червня 1961 року в с. Олієво-Королівка Городенківського району Івано-Франківської області. Закінчив факультет іноземних мов Чернівецького державного (тепер національного) університету імені Юрія Федьковича (1986) за спеціальністю «Філолог, викладач, перекладач (англійська мова та література)». Здобувач на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства (1999-2002). У 2003 році на кафедрі англійської філології Одеського національного університету імені І.І.Мєчнікова захистив кандидатську дисертацію на тему «Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів)», (науковий керівник – проф. Левицький В.В.). На кафедрі працює з серпня 2001 року. З травня 2008 року – директор Центру американських студій університету. Автор понад тридцяти наукових статей та навчальних посібників. Проходив стажування у Інституті міжнародних відносин Нью-Йоркського університету (2008), університету Юта (1997). У 2012-2013 роках працював викладачем граматики англійської мови та американістики в Інституті англійської мови Університету Юта (Солт Лейк Сіті, США).

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID

Список основних публікацій

E-mail: asc@chnu.edu.ua

Нічий Валентина Володимирівна

Посада: асистент
Тематика наукових досліджень: Вживання безособових конструкцій у французькій мові
Курси, що читає: Французька мова, ТПП
Додаткова інформація: народилася 09.06.1973 р. смт. Сатанів, Городоцький р-н, Хмельницька обл. Закінчила ЧДУ у 1996 р., факультет іноземних мов, спеціальність романо-германська філологія. Диплом з відзнакою. На кафедрі працює з листопада 2003 року.

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID

Список основних публікацій

E-mail: v.nichyi@chnu.edu.uanvala@ukr.net

Семенко Віталій Васильович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, лінгвокраїнознавство, практикум перекладу, євроінтеграція, особливості розвитку партійних систем в контексті євроінтеграційних процесів
Курси, що читає: Іноземна мова (німецька мова), Друга іноземна мова (німецька мова), Професійна іноземна мова (німецька мова у професійній діяльності), ТПП
Додаткова інформація: Народився 17 листопада 1978 року в м. Київ. У 2001 році закінчив факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю „Німецька мова та література” з дипломом магістра з відзнакою. З 2003 року був здобувачем кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема кандидатської дисертації: “Особливості розвитку партійної системи Австрії у контексті європейських трансформаційних процесів”. Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Бурдяк В.І. Кандидат політичних наук з 2006 р. Дисертацію захистив 26.06.2006 р. у спеціалізованій раді вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Призначений на посаду доцента кафедри сучасних іноземних мов та перекладу в листопаді 2008 р. за контрактом, як обраний за конкурсом і по теперішній час є доцентом кафедри сучасних іноземних мов та перекладу.

Google Scholar          RESEARCHERID          ORCID

Список основних публікацій

E-mail: v.semenko@chnu.edu.ua

Слюсар Олег Федорович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Тематика наукових досліджень: Антропонімія Буковини, лексикологія, ономастика, компаративістика, методика викладання польської мови
Курси, що читає: Польська мова
Додаткова інформація: Народився 16.05.1979 м. Чернівці Чернівецької області, Україна. У 2002 р. закінчив Зеленогурський університет (Республіка Польща), у 2007 р. закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію (Педагогічна Академія ім. КЕН, м. Краків, Республіка Польща). Спеціальність: Польська мова та література. На кафедрі працює з 2003 року.

Google Scholar          RESEARCHERID           ORCID

Список основних публікацій

E-mail: o.slusar@chnu.edu.ua

Тулюлюк Катерина Василівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Тематика наукових досліджень: Англійська мова та література, лексикологія, методика викладання англійської мови
Курси, що читає: Англійська мова, ТПП
Додаткова інформація: Народилася 08.06.1980 м. Чернівці, 2002 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Спеціальність: Англійська мова та література. На кафедрі працює з 2004 року

Google Scholar          RESEARCHERID           ORCID

Спсисок основних публікацій

E-mail: k.tulyulyuk@chnu.edu.ua