Історія кафедри

За сприяння деканату факультету та ректорату ЧНУ 2001 року була створена кафедра іноземних мов, 1 вересня 2007 року перейменована на кафедру сучасних іноземних мов та перекладу. Від моменту заснування по січень 2017 року кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Тарас Дмитрович Івасютин. Сьогодні кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент Зоя Борисівна Куделько.

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Особлива увага приділяється мовній практиці, з огляду на що викладачі кафедри застосовують найсучасніші методи викладання іноземних мов.

Науковий колектив кафедри проводить активні наукові дослідження, спрямовані на вирішення значних завдань у таких галузях як літературознавство, перекладознавство, лінгвокраїнознавство.

За період існування кафедри було захищено 9 кандидатських дисертацій.

При кафедрі працюють методичний та науковий семінари. Створена і діє методична комісія на чолі з доцентом О.Я. Івасюк.

Кафедра підтримує зв’язки із зарубіжними країнами, з культурними та дипломатичними центрами цих країн у Києві. Запрошуються для читання лекцій та практичних занять викладачі з Австрії, Німеччини, Франції, Канади, Іспанії, США.

Кафедра проводить традиційні свята іноземних мов, які користуються великою популярністю серед студентської молоді університету.