Участь у міжнародному проєкті

https://www.facebook.com/DMFLTS/videos/364395471436167

З 4 листопада 2020 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на Факультеті історії, політології та міжнародних відносин розпочався онлайн-курс «Будуємо Європу разом: європейська єдність та інтеграційні процеси» в рамках модуля імені Жана Моне (“Doing Europe: Cohesion and Integration in the European Union” ПРОЕКТНИЙ номер – 611388-EPP-1-2019-1-DE-EPPJMO-MODULE) Його слухачами стали 19 студентів 2-го, 3-го та 4-го курсів, які навчаються за фахом міжнародні відносини, міжнародна інформація та політологія (особлива подяка за інформаційну підтримку доц. Миколі ЛУЧАКУ та  доц. Наталії НЕЧАЄВІЙ-ЮРІЙЧУК)

Це – вже четвертий онлайн-курс, який слухатиметься студентами Факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. Курс фінансується Євросоюзом у рамках програми імені Жана Моне (Еразмус+), однієї з освітніх програм Європейського Союзу, за всебічної підтримки керівника проєкту Тетяною ХАВЛІН – к.с.н. кафедри соціальних наук філософського факультету (Університет Зігена/Universität Siegen, Німеччина), декана факультету професора Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО, завідувача кафедри сучасних іноземних та перекладу доцента Зої КУДЕЛЬКО та Відділом міжнародних зв’язків.

Вагомим є той факт, що євроінтеграційні аспірації України гостро порушили проблему високоякісного перекладу, позаяк реалії сьогодення як ніколи вимагають згармонізованості національних стандартів України з міжнародними європейськими. Професійний переклад як когнітивна діяльність розкриває тісний взаємозв’язок між різними динамічними процесами соціокультурної діяльності людства у процесі крос-культурної комунікації. Крім того, професійний перекладач як медіатор крос-культурної комунікації є необхідною запорукою змін, успішного існування та виживання в умовах стрімкої глобалізації.

Для ефективнішого розв’язання стратегічних і тактичних завдань поточної розбудови української державності важливе значення має, передусім, глибоке осмислення й творче запозичення досвіду світових лідерів у запровадженні та постійному вдосконаленні демократичної практики управління високорозвинутими у політичному й економічному сенсі країнами Європи. Разом з тим, просування України до Європи, це не лише підписання формальних угод, а насамперед, це розбудова Європи в Україні; це глибоке розуміння що таке Європа; які цінності та стандарти закладені в основу європейської ідентичності; і що саме спонукає та надихає європейців ідентифікувати себе з Європою, де найвищою соціальною цінністю є людина, і все державне та соціальне життя спрямовані на забезпечення максимального комфорту та захисту її прав та свобод, що і є основною метою розробленого курсу «Будуємо Європу разом: європейська єдність та інтеграційні процеси» в рамках модуля імені Жана Моне.

«Ми – Європа! Не запитуйте, що Європа може зробити для вас, але запитайте, що ви можете зробити для Європи, розбудовуючи Європу!», йдеться в «Маніфесті» перебудови Європи, ініційованому соціологом Ульріхом Беком і депутатом Європарламенту Даніелем Кон-Бендітом у 2012 році. І ця ідея спонукала авторів проєкту до усвідомлення головних та першочергових засад ЄС – єдності та інтеграційних процесів. Разом з тим, проєкт DoEU фокусується на нещодавніх подіях у Європі, які значно посилили євроскептичні настрої та має на меті відповісти на низку питань: Як сприяти згуртованості та єдності ЄС у часи поглиблення кризи націоналізму Східної Європи? Як ефективно сприяти подальшим інтеграційним процесам, беручи до уваги набутий досвід Brexit та протестного руху «жовтих жилетів»? З огляду на це, ідея «Розбудовувати та укріплювати підвалини єдиної Європи для громадян» має пропагуватися та підтримуватися на всіх рівнях, особливо залучаючи молодь через наукові стипендії, гранти та проєкти. Завдяки широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій, а також відкритих освітніх ресурсів цей проєкт сприяє об’єднанню Сходу та Заходу Європи шляхом здійснення академічного діалогу з питань європейської інтеграції та єдності в Університеті Зіґена в Німеччині та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в Україні, як пріоритетного партнера у розбудові єдиної Європи та Європи в Україні у рамках Східного партнерства.

Локальний керівник проєкту

Валентина БОГАТИРЕЦЬ,

кандидат політичних наук,

доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу